AFBESTILLINGSVILKÅR

Standardregler for selskabsarrangementer, kurser og konferencer.

GENERELT

BEKRÆFTELSE OG RESERVATIONSGEBYR

Af bevismæssige grunde bør en reservation altid foreligge enten i form af en skriftlig bestilling efterfulgt af en skriftlig bekræftelse eller en bekræftet reservation, af en mundtlig afgiven bestilling, der er underskrevet af begge parter.

ÆNDRING I RESERVATIONEN

Enhver afbestilling eller ændring i den oprindeligt afgivne bestilling afgives skriftligt og indenfor nærmere fastsatte tidsfrister (omtales senere).

TABSBEGRÆNSNING

Virksomheden er til enhver tid pligtig at søge et eventuelt tab begrænset ved at udleje de bestilte lokaler til anden side. Hvis virksomheden fremsætter krav om godtgørelse for forsinket afbestilling, kan der afkræves bevis for, at udlejning til anden side ikke har fundet sted.

FORCE MAJEURE

Strejke, lockout, ildløs, begrænsninger i leverancer eller andre ekstraordinære  forhold og foranstaltninger, der ligger uden for parternes kontrol (force majeure), berettiger til afbestilling eller aflysning uden erstatningspligt.

VIRKSOMHEDENS AFLYSNING

I tilfælde af aflysning eller omplacering fra virksomhedens side kan bestilleren kræve at blive holdt skadesløs for samtlige de dokumenterede ekstra omkostninger bestilleren påføres.

REKLAMATIONER

Ønsker gæsten at reklamere over arrangementet og evt. rejse krav om godtgørelse, skal det meddeles virksomheden straks og senest 1 måned efter arrangementet er eller skulle have været afholdt.

 

Derudover gælder følgende generelle retningslinjer
1. Ved smadret service, inventar og lignende, vil det fulde beløb for de ødelagte genstande blive tilføjet på regningen. Ligeledes vil opkast og andet hensynsløst svineri i og udenfor medføre øjeblikkelig bortvisning.
2. Ved aggressiv eller truende adfærd overfor personalet eller andre gæster, vil hele selskabet blive bortvis og der vil blive opkrævet fuldt beløb for hele arrangementet.
3. Vi elsker at have glade gæster, som bidrager til den gode stemning med både sang og dans. Det er også altid dejligt hvis i selv har medbringer disse til underholdning under arrangementet. Dog beder vi Jer respektere og tage hensyn til vores andre gæster og naboer. Derfor er det ikke tilladt at slå på bordene, råbe/skrige og skabe unødvendig larm i og udenfor huset.
4. Husk det gode humør og så garanterer vi en god aften 🙂

SELSKABSARRANGEMENTER

BEKRÆFTELSE

Ethvert selskabsarrangement bør bekræftes skriftligt overfor kunden. Bekræftelsen skal indeholde nøje angivelse af aftalt menu og øvrige ydelser, dato og tidspunkt for arrangementets afholdelse, den samlede pris samt størrelse af depositum og reservationsgebyr.
Hvis arrangementet strækker sig ud over almindelig lukketid (kl. 24) kan virksomheden fordre særskilt betaling for de herved påførte udgifter.

Ydermere hvis dine gæster bliver dårlige og har uheld med opkast, bliver der pålagt 500 kr. på regningen til rengøring.

AFBESTILLING 2 OG 4 UGER FØR AFHOLDELSE

Afbestilling af selskabsarrangementer på over 12 personer skal ske
skriftligt inden 4 uger før afholdelse, for selskabsarrangementer på under 12 personer dog kun 2 uger. Ved større arrangementer kan virksomheden forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at der er truffet særskilt aftale herom.

AFBESTILLING INDEN 6 DØGN FØR AFHOLDELSE

Ved afbestilling af hele arrangementet eller ved reduktion på mere end 10 % i antal bestilte kuverter efter ovennævnte tidspunkt, men dog inden 6 døgn før arrangementets afholdelse, kan virksomheden kræve en godtgørelse, der svarer til 50 % af prisen for de bestilte kuverter, ved reduktion i antal dog for det afbestilte antal udover 10 %. Desuden kan virksomheden kræve at blive holdt skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles (f.eks. musik, optræden m.v.).

AFBESTILLING SENERE END 6 DØGN FØR AFHOLDELSE

Ved afbestilling og enhver reduktion i antal bestilte kuverter senere end 6 døgn før arrangementets afholdelse kan virksomheden kræve en godtgørelse, der svarer til 75 % af samtlige ydelser.

NO SHOW

Ved no show betales fuld pris for hele arrangementet.

KURSER OG KONFERENCER

BEKRÆFTELSE

Kurser og konferencer bør bekræftes skriftligt. Bekræftelsen skal indeholde nøje angivelse af opholdets varighed samt omfanget af hvilke faciliteter, der stilles til rådighed. Ved overnatning; antallet af værelser, antallet af måltider samt øvrig servering. Desuden den samlede pris pr. mødedeltager samt størrelsen af depositum og reservationsgebyr.

BETALING

Afregnes samlet på dagen, hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

REDUKTION I ANTAL DELTAGERE SENERE END 3 UGER FØR

Ved enhver reduktion senere end 3 uger før arrangementets afholdelse kan virksomheden vælge:
1. At betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse (65 %)
2. At kræve fuld betaling for enhver reduktion.